Jan Nagtzaam

Jan Nagtzaam, psycholoog, coacht vanuit een psychologische  bedrijfskundige invalshoek. Het is mogelijk om één of meerdere coachingsgesprekken aan te vragen, maar ook meer diepgaande psychologische (functionerings)gesprekken.

Vaak zal een competentiemeting hierbij als startpunt dienen. Met deze meting kunnen praktisch alle competenties worden gemeten en inzichtelijk gemaakt.

Ook kan advies worden gevraagd met betrekking tot het individueel functioneren.